De Stichting Tilburgse Linten

De Stichting Tilburgse Linten is een samenwerkingsverband tussen alle ondernemers gevestigd aan het Korvellint (Korvelseweg, Korvelplein, Sint Annaplein, Lieve Vrouweplein, Zomerstraat en Laarstraat) en die aan het Besterdlint (Besterdring, Besterdplein, Molenbochtstraat, NS-plein). De Stichting voert het meerjarenplan 2018-2022 uit. Dit meerjarenplan is tot stand gekomen onder regie van de ondernemersverenigingen Korvel en Besterd. Jan Aartsen is voorzitter van de Stichting, Frank Jacobs (Van Boekel Accountants) is penningmeester. Secretaris is Henk de Graaf.

Raad van Toezicht
Voorzitter: Ron van Gestel
Secretaris: Arno van Kerkhoven
Penningmeester: Toine van Gastel

Stichtingsbestuur:
Voorzitter: Jan Aartsen
Secretaris: Henk de Graaf
Penningmeester: Frank Jacobs

Bestuurders:
Peerke Hessels, Bas van Tilburg , Marcel Jans, Henk de Graaf

Lintenmanager: Audrey van Doornspeek

Collectief winkelverbod winkellinten Korvel en Besterd

Mede door de goede samenwerking tussen de ondernemersverenigingen Korvel, Besterd en Binnenstad, politie en gemeente, geldt het winkelverbod in de binnenstad per 1 juni 2015 ook op de winkellinten Korvel en Besterd. Deelnemende winkels hebben een sticker op de winkelruit.

Werkwijze
Personen kunnen een collectief winkelverbod krijgen als ze zich schuldig maken aan overlast (verbaal geweld, lastigvallen van personeel of klanten, ander storend gedrag dat niet in een winkel of winkelgebied thuishoort) of een strafbaar feit zoals: vernielingen, zakkenrollen, bedreiging en intimidatie, winkeldiefstal, geweldpleging, huisvredebreuk, handtastelijkheden. Heeft u als winkelier te maken met een van bovenstaande incidenten, doe dan aangifte bij de politie. Hierna kan ter plekke in aanwezigheid van de politie een collectief winkelverbod uitgedeeld worden. Als u iemand in uw winkel of winkelgebied ziet die een collectief winkelverbod heeft dan spreekt u of een beveiliger deze persoon aan. U mag deze persoon aanhouden op grond van artikel 138 wetboek van Strafrecht. Bel de politie en doe aangifte van huisvredebreuk en eventuele andere strafbare feiten. Hierna zal het Openbaar Ministerie de zaak in behandeling nemen.

Waar geldt het collectief winkelverbod precies?

BIZ gebied Besterd

BIZ gebied Korvel