agenda linten

Koersdocument voor Korvel en Besterd

Één doel

Begin juli 2023 is de ‘Agenda Linten, Koersdocument voor Korvel en Besterd’ vastgesteld door het college. Daarmee krijgt het de status die het verdient. Een gezamenlijk toekomstplan van de gemeente én de Stichting Tilburgse Linten, met een duidelijk doel: Versterken van de economische kracht en toekomstbestendigheid van de Tilburgse Linten Korvel en Besterd. In de Agenda vindt u voor de korte en middellange termijn de activiteiten die partijen op gaan pakken; sommigen al heel concreet, anderen vragen nog om verdere uitwerking.

Samen

Bijzonder is dat we de Agenda echt samen hebben gemaakt; ondernemers, eigenaren, bewoners, ambtenaren en wethouders. De keuzes die in de Agenda zijn gemaakt vormen een belangrijke basis voor onder andere de komende herinrichtingsplannen voor zowel de Besterdring als de Korvelseweg.