Kom Korvelen!

Op Korvel zie, beleef en proef je de wereld. Korvel is de kleurrijke  toegangspoort van Tilburg, levendig en groen. Winkeliers, ondernemers, huishoudens, ouderen, jongeren, armeren, rijkeren uit de hele wereld zijn op Korvel neergestreken en vieren op alle morgelijke manieren het kleurrijke feest van de diversiteit. Samen op Korvel. Op Korvel weet je: hier is de stad, dit is de wereld. Geen bekromper vooroordelen, hier is iedereen welkom, hier voelt iedereen zich thuis. Hier klopt het hart, hier voel je de emotie.

Doe mee! Kom korvelen! Op Korvel is van alles te doen, te zien, te horen, te proeven, te ervaren en uit te proberen. Dit is het eigenzinnige centrum van Tilburg, waar alles kan en iedereen welkom is. Wonen, werken, winkelen, ondernemen, uitrusten, eten, drinken, gezelligheid.

Kom Korvelen!

D’n Besterd is d’n Besterd.

Een goed bereikbaar, veelzijdig winkelgebied, waar je aan de klink van de deur kunt parkeren bij een van de meer dan honderd zaken. Een winkelcentrum met een open dak, een straat, een plein, een lint, een toegangsweg: een winkelgebied waar sindsjaar en dag bedrijvigheid heerst, waar winkeliers uit passie het beste aanbieden wat in hun mogelijkheden ligt. De Besterd is een verzameling laagdrempelige speciaalzaken, waar iedere klant volop aandacht krijgt. Geen poespas, geen eendagsvliegen. Vertrouwdheid, rust, eerlijkheid, daar gaat het om. Vakmanschap, meesterschap, aandachtschap. Ook al ben je er nog nooit geweest, je voelt je er onmiddellijk thuis.

Op D’n Besterd kom je voor de betere boodschap, voor je moeilijke vraag, voor de persoonlijke aandacht. Alles is beter op de Besterd. Een authentieke dorpsstraat in een modern stadscentrum, waar vind je dat nog?

BIZ Korvel en Besterd, samenwerken loont!

Hoe mooier, schoner, aantrekkelijker en veiliger het is op Korvel en Besterd, hoe beter het is voor bezoekers, ondernemers én voor u, als vastgoedeigenaar.
De projecten en activiteiten die op de linten worden georganiseerd worden gezamenlijk gedragen door ondernemers en pandeigenaren. Met het instellen van de BIZ sinds 1 januari 2017 dragen alle pandeigenaren een steentje bij aan een positieve ontwikkeling van de Linten Korvel en Besterd.
Door meer samenwerking en een gerichte aanpak zorgen we gezamenlijk voor o.a. een hoger vastgoedrendement,

Wat is een BIZ?

De Bedrijven Investeringszone (BIZ) is de enige wettelijke formele mogelijkheid om alle vastgoedeigenaren te laten bijdragen aan de economische ontwikkeling van een gebied. Waarmee we dus voorkomen dat slechts een deel van de eigenaren vrijwillig bijdraagt en de overige eigenaren wel profiteren van de voorzieningen en activiteiten, maar niet meebetalen.
Met een BIZ worden eigenaren evenredig belast (per jaar per WOZ-object € 250,-), want iedereen doet mee. En de BIZ wordt voor 5 jaar ingesteld, daarmee is er zekerheid van inkomsten en hoeven we niet elk jaar ‘met de pet rond te gaan’. Daarmee verzekeren we een structurele aanpak. De BIZ geldt voor een bepaald afgebakend gebied.

In 2021 is het BIZ plan vernieuwd voor de periode 2022-2026. Bekijk deze hier: BIZ plan 2022-2026 

Communicatie

Wij werken sinds 2018 met een intern communicatie systeem voor alle ondernemers en eigenaren: Chainels. Daarop plaatsen we regelmatig nieuwsberichten en updates voor u. Heeft u nog geen toegang tot Chainels? Klik hier en u ontvangt een linkje om in te kunnen loggen.

 

Dit doen de linten voor pandeigenaren

De actieve promotie van het gebied, aansprekende evenementen, stimuleren van goed ondernemerschap, zorgdragen voor schone en veilige linten, dragen bij aan waardebehoud en rendement voor pandeigenaren. Daarnaast zijn er een aantal specifieke activiteiten voor de pandeigenaren en toekomstige ondernemers:

 • Op deze pagina staan de panden die momenteel in de verhuur of verkoop zijn. Geïnteresseerden hebben zo het complete aanbod op rij. 
 • We bieden pandeigenaren een kosteloos geveladvies aan. In de flyer gevelverbetering vindt u meer informatie. 
 • Voor het beleid ten aanzien van o.a. reclame uitingen verwijzen we u naar de welstandsnota van de gemeente Tilburg.
 • Gemeentelijke subsidie mogelijkheden voor pandeigenaren zijn:
  • Leegstandssubsidie: staat uw pand minimaal 6 maanden leeg, dan kan de huurder aanspraak maken op een tegemoetkoming.
  • Sinds december 2021 is er ook een kleine subsidie voor verbetering van de uitstraling van het pand. Gemeente verleent een tegemoetkoming voor schilderwerk, herstelwerk gevel of vernieuwen kozijnen. Meer informatie via leegstandssubsidie: tegemoetkoming verbetering uitstraling
  • Subsidie Gevelverbetering (alleen voor Korvel): een bijdrage in de kosten om uw gevel op kwalitatieve wijze te verbeteren. 
 • Wij houden de informatie samen actueel. Heeft u aanvullingen of correcties, dan horen we dat graag!
 • Wij onderhouden contacten met verhurend makelaars en de lintenmanager kan geïnteresseerden mede informeren over de Linten.
 • Er wordt actieve acquisitie gevoerd.
 • Eigenarenspreekuur: heeft u plannen of ideeën voor uw pand? U kunt in een verkennend gesprek met de gemeente Tilburg uw plannen voorleggen en input krijgen voor aanpassing of verbetering. Klik hier voor een afspraak
 • Brancheverkenning: Wilt u laten onderzoeken of een bepaalde branche kansrijk is voor uw pand? Laat het ons weten!