FUNCTIE NAAM AANSPREEKPUNT
Voorzitter Peerke Hessels info@peerke.biz Algemene zaken over winkellint Korvel

Koningsdag

Penningmeester Toine van Gastel toine@vangasteloptiek.nl Financiën Korvel Vooruit

Subsidieaanvragen Korvel Vooruit

Secretaris Nesibe Koroglu nesibe_koroglu@hotmail.com Coördinatie en secretariaat Korvel Vooruit
Bestuurslid Esther van den Hoek info@studiotat.nl Controle en ondersteuning PR

winkellinten

Bestuurslid Jaap de Groot mail@diggersrecordstore.nl Verjaardag van Vincent van Gogh

Koningsdag

Ronde van Korvel

Bestuurslid Wesley Wraghoebar wraghoebar@yahoo.com Website winkellinten

Facebook winkellinten

Commissielid Maarten Teijen info@lascala.nl St. Annaplein/Van Goghplein herinrichting

Koningsdag

Ronde van Korvel

Commissielid Sander Pijnenburg info@pijnenburgschoenen.nl Ronde van Korvel
Lintenmanager Saskia Nieuwesteeg lintenmanager@tilburgse-linten.nl Algemene coördinatie winkellinten Korvel en Besterd

Heeft u zaken die u wil bespreken, kunt u altijd contact opnemen met de voorzitter van uw ondernemersvereniging.

Vergaderdata:

Alle in de ochtend

07-03-2018
04-04-2018
02-05-2018
06-06-2018
04-07-2018
05-09-2018
03-10-2018
31-10-2018
28-11-2018
09-01-2019

Onderstaande link naar de notulen ALV Korvel 2016 is beveiligd. Als u deze wilt inzien stuur dan een email naar notulen@vormbehoud.nl en wij sturen u de notulen.

 

Notulen ALV Ondernemersvereniging Korvel Vooruit 1 maart 2016

Onderstaande linkjes naar de notulen ALV Korvel 2017 zijn beveiligd. Als u deze wilt inzien stuur dan een email naar notulen@vormbehoud.nl en wij sturen u de notulen.

 

 

 

Notulen ALV Ondernemersvereniging Korvel Vooruit 7 februari 2017

Presentatie 7 februari 2017 Korvel

Onderstaande linkjes naar de notulen ALV Korvel 2018 zijn beveiligd. Als u deze wilt inzien stuur dan een email naar notulen@vormbehoud.nl en wij sturen u de notulen.

Notulen ALV Ondernemersvereniging Korvel Vooruit 7 februari 2018

Presentatie februari 2018 Korvel