FUNCTIE NAAM AANSPREEKPUNT
Voorzitter Berrie Peek Berrie.peek@home.nl Algemene zaken over winkellint Besterd

Ronde van de Besterd

Penningmeester Hans van Berkel hans@hansvanberkel.nl Financiën Ondernemersvereniging Besterd

Ronde van de Besterd

Heel de Besterd Bakt

Secretaris Joost de Beer jdebeer@tilburgsekoerier.nl Secretariaat Ondernemersvereniging Besterd

Website en Facebook winkellinten

Bestuurslid Arno van Kerckhoven kerckhoven@planet.nl Kermis

Markt

Veiligheid

Bestuurslid Peter de Jongh Peter@drogisterijaddejongh.nl Veiligheid
Bestuurslid Bart van den Elsen bart@degunst.nl Website en Facebook winkellinten
Commissielid Jac Staps j.staps1@kpnplanet.nl Nieuwe ondernemers

Adreswijzigingen

Ondersteunende werkzaamheden

Lintenmanager Saskia Nieuwesteeg lintenmanager@tilburgse-linten.nl Algemene coördinatie winkellinten Korvel en Besterd

Onderstaand treft u de vergaderdata van uw ondernemersvereniging. Heeft u zaken die u wil bespreken kunt u altijd contact opnemen met de voorzitter van uw ondernemersvereniging. Hij kan uw onderwerpen dan agenderen en bespreken.

Vergaderdata Besterd  
16-01-2017 10.00 uur bestuursvergadering bij Hans van Berkel
18-01-2017 18.15 uur gezamenlijk met Korvel bij Jan Aartsen
07-02-2017 ALV, locatie IJshockeyhal.
15-02-2017 18.15 uur ALV bespreken
29-03-2017 18.15 uur bestuursvergadering
10-05-2017 18.15 uur bestuursvergadering
07-06-2017 18.15 uur bestuursvergadering
21-06-2017 18.15 uur bestuursvergadering
13-09-2017 18.15 uur bestuursvergadering
25-10-2017 18.15 uur bestuursvergadering
06-12-2015 18.15 uur bestuursvergadering

Onderstaande link naar de notulen ALV Besterd 2016 is beveiligd. Als u deze wilt inzien stuur dan een email naar notulen@vormbehoud.nl en wij sturen u de notulen.

Notulen ALV Ondernemersvereniging Besterd 1 maart 2016

Onderstaande linkjes naar de notulen ALV Besterd 2017 zijn beveiligd. Als u deze wilt inzien stuur dan een email naar notulen@vormbehoud.nl en wij sturen u de notulen.

Notulen ALV Ondernemersvereniging Besterd 7 februari 2017

ALV Besterd februari 2017 def.pptx

 

Onderstaande linkjes naar de notulen ALV Besterd 2018 zijn beveiligd. Als u deze wilt inzien stuur dan een email naar notulen@vormbehoud.nl en wij sturen u de notulen.

Notulen ALV Ondernemersvereniging Besterd 16 januari 2018

ALV Besterd 2018 def.pptx