Kunstenaars / ontwerpers gezocht voor Kunstopdracht Ondernemersvereniging Korvel Vooruit

UPDATE: De oproep wordt op dit moment behandeld en er kan geen motivatie meer worden ingestuurd!

Ondernemersvereniging Korvel Vooruit is een samenwerkingsverband tussen alle ondernemers  gevestigd aan het Korvellint in Tilburg. Dit gebied beslaat de omgeving Korvelseweg, Korvelplein, Sint  Annaplein, Lieve Vrouweplein, Zomerstraat en Laarstraat. De vereniging bestond in 2019 100 jaar. Om dit te vieren werd een boek uitgegeven, geschreven door stadshistoricus Ronald Peeters, en  ontving de vereniging als cadeau een financiële bijdrage voor de ontwikkeling van een kunstwerk in  de buurt. Het Winkellint Korvel is een levendige omgeving waarin veel verschillende culturen zijn te  vinden en het een komen en gaan is naar de vele bedrijven die er gevestigd zijn. De  ondernemersvereniging zet zich in nauwe samenwerking met de bewonersvereniging in voor een  goed woon- en werkklimaat in de buurt. 

Oproep

De ondernemersvereniging is op zoek naar Tilburgse kunstenaars en ontwerpers die interesse  hebben in het maken van een schetsopdracht voor een kunstwerk in het Korvellint. Het kunstwerk  kan gaan bestaan uit een enkel object op een nog nader te bepalen locatie of een serie kleine  ingrepen in de buurt.

Procedure

De ondernemersvereniging wil drie kunstenaars selecteren voor het maken van een schetsontwerp en roept daarom kunstenaars op om een motivatiebrief te sturen met een link naar de website en  een cv. Voor de selectie van de kunstenaars is een commissie in het leven geroepen die bestaat uit  ondernemers en bewoners uit de wijk. 

Financieel

Per schetsontwerp bedraagt de vergoeding 500,- euro. Voor het definitief ontwerp en de uitvoering  is, onder voorbehoud van verkregen subsidie en sponsoring, 15.000, – euro beschikbaar. Alle  bedragen zijn ex btw. 

Uitgangspunten

Het ontwerp leidt tot een toegankelijk kunstwerk in de openbare ruimte. Het wordt een integraal  onderdeel van een multifunctioneel gebied. Het kan bestaan uit één object, maar ook uit  verschillende repeterende elementen die als routing dienen. 

Trefwoorden: korvel manifest https://korvel-besterd.nl/korvel/ multicultureel; werelds winkellint;  veelzijdigheid; verblijfskwaliteit; een cadeau voor iedereen. 

Het kunstwerk dient onderhoudsvriendelijk, veilig en vandalismebestendig te zijn. 

Interesse? 

Stuur voor 15 april een motivatiebrief van maximaal 1 A4 en een link naar je website en cv naar info@korvel-besterd.nl Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat je al ideeën of ontwerpen indient.