Het kabinet heeft dinsdag 17 maart 2020 besloten om vanwege het coronavirus extra economische maatregelen te nemen. Het doel is om banen en inkomens te beschermen.  Dit pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro’s aan steun. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft.

De maatregelen in het kort:

  • Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten
  • Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers
  • Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes
  • Compensatieregeling getroffen sectoren
  • Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering
  • Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits
  • Verruiming Borgstelling MKB-kredieten (BMKB).
  • Tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven
  • Overleggen over toeristenbelasting en cultuursector
  • Compensatieregeling getroffen sectoren

Op onze website zijn deze maatregelen verder toegelicht en voorzien van de juiste link’s.

Kijk daarom op de link of op  : https://www.tilburg.nl/actueel/nieuws/item/financiele-steun-voor-ondernemers-en-zzp-ers/

Niet alle noodmaatregelen zijn op dit moment beschikbaar, maar ze worden zo snel mogelijk open gesteld. Zodra hier meer duidelijkheid over wat dit betekent voor de zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven in Tilburg informeren wij hierover. Kijk voor het volledige bericht op de website van Rijksoverheid .