Deze week hebben we u per mail gevraagd een aantal vragen te beantwoorden over de gevolgen van het coronavirus. U heeft hier massaal op gereageerd. Deze waardevolle informatie is belangrijke  input voor gemeente en provincie. In deze mail geven we antwoord op een aantal van de veel gestelde vragen, wij zouden het dan ook erg waarderen als u deze mail weer doorstuurt naar de bij u aangesloten ondernemers.

Onderstaande vragen zijn in de reacties vaak gesteld:

  • Algemene vragen hoe als bedrijf om te gaan met het Corona-virus en preventie.
  • Vragen over deeltijd WW
  • Vragen over financiering
  • Vragen over financiële ondersteuning
  • Uitstel betaling van belastingen

De antwoorden op deze vragen staan deels op de kanalen die u kunt vinden via onderstaand overzicht:

Algemene vragen hoe als bedrijf om te gaan met Corona en preventie.

Naast de uitgebreide informatie van het RIVM worden veel algemene vragen voor ondernemers beantwoord op de sites van de Rijksoverheid en van de Kamer van Koophandel;

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-voor-werkgevers

https://ondernemersplein.kvk.nl/het-coronavirus-en-ondernemen-een-wegwijzer/

U kunt ook telefonisch contact opnemen met het Kamer van Koophandel adviesteam 0800-2117.

Deeltijd WW, Werktijdverkorting:

Bedrijven die getroffen worden door de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus en aan de daarvoor geldende voorwaarden voldoen kunnen wellicht in aanmerking komen voor de regeling werktijdverkorting. Kijk hiervoor op: https://ondernemersplein.kvk.nl/werktijdverkorting/

Aanvullende financiering:

De kans bestaat dat er liquiditeitsproblemen ontstaan, o.a. als gevolg van teruglopende omzet of uitgestelde betalingen. Wellicht is uw bank bereid om een overbruggingskrediet of ophoging van het rekening courant af te sluiten. Er is een borgstellingsregeling van de overheid die banken hiervoor extra zekerheid bieden zodat. Dit is de BMKB (Borgstellingsregeling MKB). Aanvraag van de BMKB loopt via uw bank. https://ondernemersplein.kvk.nl/bmkb/

Vragen over financiële ondersteuning:

In die situaties dat uw inkomen uit bedrijf te laag is om in uw levensonderhoud te kunnen voorzien komt u mogelijk in aanmerking voor een Bbz uitkering of lening. De Bbz aanvraag doet u bij uw gemeente waar u ingeschreven staat. Benieuwd of u in aanmerking komt? Doe de check bij Stichting 155. Komt u in aanmerking én bent u inwoner van de gemeente Tilburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek of Oisterwijk? Kijk dan op:  https://www.tilburg.nl/ondernemers/ondernemersadvies/   Vul het formulier ondernemersadvies in. Een medewerker neemt zo snel mogelijk contact met u op. Woont u niet in bovenstaande gemeente dan kunt u contact opnemen met uw eigen gemeente.

 

(Uitstel) betaling van belastingen:

Werkgevers die kunnen aantonen dat zij in financiële problemen komen als gevolg van het Coronavirus kunnen tijdelijk uitstel van betaling krijgen voor de loonbelasting. Ook vennootschapsbelasting, omzetbelasting en inkomstenbelasting hoeven dan tijdelijk niet te worden afgedragen. Zo laat het kabinet gisteren weten in een brief aan de Tweede Kamerhttps://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/03/12/kamerbrief-over-economische-maatregelen-met-betrekking-tot-het-coronavirus