We gaan dit doen in de vorm van een coöperatie van ongeveer 30 personen en ieder krijgt daarin een eigen woning, koop of huur. Bestuur en leden bepalen samen de koers. De Algemene Leden Vergadering is hoogste orgaan. De Coöperatie is uiteindelijk eigenaar van het gebouw en grond. Daartoe regelt de Cooperatie alle vereisten voor aankoop en financiering inclusief de verbouwing tot appartementen. De bewoners van de appartementen huren of kopen van de eigen coöperatie waarbij geldt dat alleen leden bevoegd zijn een huur of koopovereenkomst aan te gaan. Deze structuur geeft volledige inspraak en maakt mogelijk dat wat anderen niet kunnen. De coöperatie faciliteert de vorming van bedrijven en activiteiten zowel inhoudelijk als financieel.