In het verhaal van Tilburg Centrum mogen de linten niet ontbreken natuurlijk. In het prachtige bidbook blijven de winkellinten Korvel en Besterd niet onderbelicht. En terecht! Want zoals je vanaf pagina 30 kunt lezen bieden beide winkellinten bijzondere ervaringen.

Wij citeren: “De linten zijn als twee gespierde armen aan weerszijden van het centrum, die het lichaam van Tilburg van een stevige dosis kracht voorzien. Korvel en Besterd worden bevolkt door ondernemers met zeer specifieke kennis op hun vakgebied. Afzonderlijk van elkaar weten zij van een beetje heel veel. Samen weten zijn ontzettend veel van zo’n beetje alles.”